ВЪГЛЕХИДРАТЕН МЕТАБОЛИЗЪМ

Правилният баланс на въглехидратния метаболизъм е от съществено значение за нашето здраве.

Нарушаването на този метаболизъм може да създаде порочен кръг, водещ до наддаване на тегло или диабет тип 2. Но какво е въглехидратният метаболизъм?

Въглехидратният метаболизъм обхваща всички изключително сложни процеси, които правят възможно постоянното адаптиране на енергийните доставки към енергийните нужди на нашето тяло, независимо дали са постоянни (мозък) или изключително променливи (черен дроб, мускули, мастна тъкан и др.). Тази постоянна регулация е фундаментална за поддържането на клетъчния живот.

Тази сложна система разчита по-специално на добър хранителен баланс.

За вашето благополучие Laboratoires BIOFAR разработи ефективно и практично решение:

BIOFAR DIRECT

Direct Нулев стрес х14 сашета Biofar